MURY OPOROWE


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie murów oporowych. Każdy mur powinien być przeanalizowany pod względem jego wytrzymałości na opór ziemi i kamieni. Niskie murki nie muszą być mocno zbrojone lecz już te wyższe powinny posiadać w sobie odpowiednie pręty zbrojeniowe, które zagwarantują jego wytrzymałość. Należy także odpowiednio zaizolować wewnętrzną stronę muru przed przenikaniem wilgoci.